Pierre Pre-lookbook

06.06.2012 22:50

                                                               Písmo svaté

Tak jako vždy první kdo má tu moc spatřit světlo (ze) světa z (jím) milované Itálie je  Gentleman

Já ač  nevídím nic vidím jeho ťapky je to tak rozmilé, víc než celá objednávka

Dovolím i Vám spatřit ty oblé spičky

Tak tedy hleďme